Traumatologia

Jeśli ulegli Państwo wypadkowi np. na nartach podczas urlopu bądź mieli Państwo wypadek w pracy zostaną Państwo skierowani do ortopedy. Z racji bardzo częstych wypadków podczas pracy lub na urlopach, tłumaczenia medyczne z języka niemieckiego dotyczące urazów są bardzo powszechne. Przez wszystkie lata prowadzenia działalności przetłumaczyliśmy setki dokumentów dla naszych Klientów z Polski, i krajów niemieckojęzycznych.

Do najbardziej popularnych dokumentów tłumaczonych  na język niemiecki i z języka niemieckiego należą:

  • wypisy ze szpitala,
  • wyniki badań obrazowych (rezonans magnetyczny, USG, tomografia komputerowa).